SOCIĀLO DARBINIEKU DIENAS ATZĪMĒŠANAS PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAS PAKALPOJUMI

Pasūtītājs: Klaipēdas pilsētas pašvaldības administrācija
Datums: 27 09 2017
Vieta: Klaipēdas pilsvietas austrumu kurtīnes zāle